Atver
Ziņas
Jautājiet
Kontakti
Produkti
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Bezrecepšu zāles.

Cinnabsin

Cinnabsin® N tabletes pārdošanā visās Latvijas aptiekās. Gadījumā, ja zāles nav uz vietas, aptiekai pēc jūsu pieprasījuma ir pienākums tās pasūtīt. Jautājumu gadījumos zvaniet pa tālruni 67360781. SASKAŅOTS ZVA 06-04-2017
Lietošanas instrukcija: informācija zāļu lietotājam Cinnabsin N tabletes Cinnabaris D3, Hydrastis D3, Kalium bichromicum D3, Echinacea D1 Homeopātiskās zāles Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā norādīts instrukcijā vai saskaņā ar Jūsu ārsta vai farmaceita norādījumiem. - Saglabājiet šo instrukciju. Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. - Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet savam farmaceitam. - Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas. Skatīt 4. punktu. - Ja akūtos gadījumos pēc 2 dienām nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu. Kas ir šajā instrukcijā: 1. Kas ir Cinnabsin N un kādam nolūkam to lieto 2. Kas Jums jāzina pirms Cinnabsin N lietošanas 3. Kā lietot Cinnabsin N 4. Iespējamās blakusparādības 5. Kā uzglabāt Cinnabsin N 6. Iepakojuma saturs un cita informācija 1. Kas ir Cinnabsin N un kādam nolūkam to lieto Cinnabsin N ir homeopātiskās zāles akūta vai hroniska sinusīta ārstēšanai. 2. Kas Jums jāzina pirms Cinnabsin N lietošanas Nelietojiet Cinnabsin N - bērniem līdz 2 gadu vecumam, - grūtniecības laikā, - ja Jums ir alerģija pret aktīvajām vielām, piem., hromu, ehināciju vai citu no kurvjziežu dzimtas ziediem vai kādu citu no šo zāļu aktīvajām vielām vai sastāvdaļām (skatīt 6. punktu), - ja uz Jums attiecas kāds no sekojošiem stāvokļiem: progresējošas sistēmiskas slimības (tādas kā tuberkuloze, sarkoidoze), balto asins šūnu sistēmas slimības (leikoze), autoimūnās slimības (saistaudu sistēmslimības (kolagenoze), izkaisītā skleroze)), imūndeficīts (AIDS), imūnsupresija (pēc orgānu vai kaulu smadzeņu transplantācijas, ķīmijterapijas), hroniskas vīrusu slimības. Brīdinājumi un piesardzība lietošanā Ir iespējams anafilaktiskas reakcijas risks atopiskiem pacientiem. Pirms šo zāļu lietošanas šiem pacientiem ir jākonsultējas ar ārstu. Konsultējaties ar savu ārstu - ja novēro sejas pietūkumu, drudzi vai stipras galvassāpes, - ja Jūsu akūts stāvoklis neuzlabojas vai pasliktinās pēc 2 dienu ārstēšanās, - ja parādās citas sūdzības. Bērni Nelietojiet Cinnabsin N bērniem līdz 2 gadu vecumam. Citas zāles un Cinnabsin N Mijiedarbība ar citām zālēm nav novērota. Pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, esat nesen lietojis vai varētu lietot. Cinnabsin N kopā ar uzturu, dzērieniem un alkoholu Homeopātisko zāļu iedarbību var ietekmēt kaitīgie ieradumi vai stimulatoru lietošana, tādu kā alkohols un tabaka. Šīs zāles nevajadzētu lietot kopā ar ēdienu un dzērieniem. Zāles jālieto pusstundu pirms vai pēc ēšanas. Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte Ehinācijas satura dēļ, nelietojiet šīs zāles grūtniecības laikā. Ja barojat bērnu ar krūti, konsultējaties ar savu ārstu pirms šo zāļu lietošanas. Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana Cinnabsin N neietekmē vai nenozīmīgi ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Cinnabsin N satur laktozi (piena cukuru) un kviešu cieti Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms šo zāļu lietošanas konsultējaties ar ārstu. Šīs zāles ir drošas lietošanai pacientiem ar celiakiju. Pacienti, kuriem ir alerģija pret kviešiem (atšķiras no celiakijas), nedrīkst lietot šīs zāles. 3. Kā lietot Cinnabsin N Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā norādīts instrukcijā vai saskaņā ar Jūsu ārsta vai farmaceita norādījumiem. Neskaidrību gadījumā vaicājiet savam ārstam vai farmaceitam. Ja Jūsu ārsts nav noteicis citādi: pieaugušie: akūtas slimības gadījumā jālieto pa 1 tabletei katru stundu (ne vairāk kā 12 tabletes dienā), līdz novēro uzlabošanos. Tālākai ārstēšanai lieto pa 1-2 tabletēm 3 reizes dienā. Hronisku slimību gadījumos lietot pa 1 tabletei 3 reizes dienā. Lietošana bērniem un pusaudžiem Bērni no 2 līdz 5 gadiem: akūtas slimības gadījumā jālieto pa 1 tabletei 3 reizes dienā, līdz novēro uzlabošanos. Tālākai ārstēšanai lieto pa 1 tabletei 3 reizes dienā. Bērni no 6 līdz 11 gadiem: akūtas slimības gadījumā jālieto pa 1 tabletei ik pēc divām stundām (ne vairāk kā 6 tabletes dienā), līdz novēro uzlabošanos. Tālākai ārstēšanai lieto pa 1 tabletei 3 reizes dienā. Pusaudži no 12 gadiem: akūtas slimības gadījumā jālieto pa 1 tabletei katru stundu (ne vairāk kā 12 tabletes dienā), līdz novēro uzlabošanos. Tālākai ārstēšanai lieto pa 1-2 tabletēm 3 reizes dienā. Hroniskos gadījumos bērni, pusaudži un pieaugušie lieto pa 1 tabletei 3 reizes dienā. Visām vecuma grupām hroniskos gadījumos ieteicams turpināt ārstēšanu 4-6 nedēļas. Šīs zāles nevajadzētu lietot kopā ar ēdienu un dzērieniem. Zāles jālieto pusstundu pirms vai pēc ēšanas. Tabletēm jāļauj lēni izšķīst mutes dobumā. Bērniem tabletes var izšķīdināt nelielā ūdens daudzumā. Hroniskos gadījumos nelietojiet šīs zāles ilgāk par 4 nedēļām bez konsultācijas ar ārstu. Ja esat lietojis Cinnabsin N vairāk nekā noteikts Pārdozēšanas gadījumā kaitīga ietekme nav gaidāma. Ja esat aizmirsis lietot Cinnabsin N Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto tableti. Ja Jūs pārtraucat lietot Cinnabsin N Pārtraucot Cinnabsin N lietošanu, kaitīga ietekme nav gaidāma. Ja Jums ir kādi papildus jautājumi par šo zāļu lietošanu, vaicājiet savam ārstam un farmaceitam. 4. Iespējamās blakusparādības Tāpat kā visas zāles arī šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Ļoti retos gadījumos (novēro mazāk kā 1 no 10 000 cilvēkiem), lietojot Cinnabsin N, var izpausties paaugstinātas jutības reakcijas, tādas kā ādas izsitumi un kuņģa-zarnu trakta darbības traucējumi. Lietojot ehināciju saturošas zāles tika novēroti izsitumi uz ādas, nieze, retos gadījumos sejas tūska, aizdusa, reiboņi, pazemināts asinsspiediens. Tādos gadījumos konsultējieties ar savu ārstu. Ehinācija var izraisīt alerģiskas reakcijas atopiskiem pacientiem (piem., pacienti ar siena drudzi, neirodermītu, alerģisko astmu). Ja parādās pastiprināta siekalošanās, tad deva ir jāmazina vai jāpārtrauc lietošana. Lietojot homeopātiskās zāles, sūdzības uz laiku var pasliktināties (sākotnēja homeopātiskā pasliktināšanās). Tādā gadījumā pārtrauciet Cinnabsin N lietošanu un konsultējieties ar ārstu. Ziņošana par blakusparādībām Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu. 5. Kā uzglabāt Cinnabsin N Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. Nelietojiet šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz blistera un iepakojuma pēc saīsinājuma „Derīgs līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu. Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Neizmetiet jebkuras zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi. 6. Iepakojuma saturs un cita informācija Ko Cinnabsin N satur - Viena tablete (250 mg) satur šādas aktīvās vielas: Cinnabaris D3 25 mg, Hydrastis D3 25 mg, Kalium bichromicum D3 25 mg, Echinacea D1 25 mg. - Citas sastāvdaļas ir laktozes monohidrāts, kviešu ciete, magnija stearāts. Cinnabsin N ārējais izskats un iepakojums Baltas vai gandrīz baltas, nedaudz plankumainas tabletes, ar plakanu virsmu un noslīpinātām malām. Tabletes iepakotas PVH/Al blisteros, katrā pa 20 tabletēm. Kartona kastītē ir 40 vai 100 tabletes kopā ar pievienotu lietošanas instrukciju. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami. Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs Deutsche Homöopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG Ottostr. 24, 76227 Karlsruhe, Vācija tel. +49 721 4093 01 fakss +49 721 4093 316 e-pasts: info@dhu.com Kontaktinformācija: SIA „Mitela”, tel. 67360781 Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 03/2017. Zāļu lieltirgotavas cena aptiekām 5.86 EUR (bez PVN).

Pieveic iesnas un sinusītu

Visai šajā vietnē esošai informācijai ir tikai informatīvs raksturs. Saslimšanas gadījumā griezieties pie ārsta vai farmaceita. Attēlotajām personām ir tikai ilustratīva nozīme.

 

©2016 UAB „MITELA“ . Reklāmas devējs – SIA „Mitela”.