Atver
Ziņas
Jautājiet
Kontakti
Produkti
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Bezrecepšu zāles.
Dentokind® tabletes pārdošanā visās Latvijas aptiekās. Gadījumā, ja zāles nav uz vietas, aptiekai pēc jūsu pieprasījuma ir pienākums tās pasūtīt. Jautājumu gadījumos zvaniet pa tālruni 67360781. SASKAŅOTS ZVA 21-04-2016 Lietošanas instrukcija: informācija zāļu lietotājam Dentokind tabletes Belladonna D6, Chamomilla D6, Ferrum phosphorcium D6, Hepar sulfuris D12, Pulsatilla D6 Homeopātiskās zāles Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. - Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. - Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam. - Ja Jūsu bērnam rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas. Skat. 4. punktu. - Ja Jūsu bērns nejūtas labāk vai jūtas sliktāk pēc 7 dienām, Jums jāsazinās ar ārstu. Kas ir šajā instrukcijā 1. Kas ir Dentokind un kādam nolūkam to lieto 2. Kas jāzina pirms Dentokind lietošanas 3. Kā lietot Dentokind 4. Iespējamās blakusparādības 5. Kā uzglabāt Dentokind 6. Iepakojuma saturs un cita informācija 1. Kas ir Dentokind un kādam nolūkam to lieto Dentokind ir homeopātiskās zāles zīdaiņiem un maziem bērniem, kas zobu šķilšanās laikā atvieglo tādas sūdzības kā uzbudināmība, nemiers, ausu sāpes, sāpīgas smaganas, neliels drudzis un šķidrāka vēdera izeja nekā parasti. 2. Kas jāzina pirms Dentokind lietošanas Nelietojiet Dentokind - ja Jūsu bērnam ir alerģija (paaugstināta jutība) pret kādu no šo zāļu aktīvajām vielām vai kādu citu no 6.puntkā minētām sastāvdaļām. Brīdinājumi un piesardzība lietošanā - ja jūsu ārsts ir teicis, ka Jūsu bērnam ir kāda cukura nepanesība, kontaktējieties ar savu ārstu pirms šo zāļu lietošanas. - ja Jums šķiet, ka Dentokind iedarbība ir pārāk vāja, vai bērnam parādās citas negaidītas sūdzības, lūdzu, konsultējieties ar savu ārstu. Citas zāles un Dentokind Mijiedarbība ar citām zālēm nav novērota. Pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras Jūsu bērns lieto, ir lietojis pēdējā laikā vai varētu lietot. Dentokind kopā ar uzturu un dzērieniem Dentokind neiesaka lietot ēšanas laikā, tās ieteicams lietot pusstundu pirms vai pēc ēšanas. Grūtniecība un barošana ar krūti Šīs zāles ir paredzētas bērniem. Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana Šīs zāles ir paredzētas bērniem. Dentokind satur laktozi (piena cukuru) Ja ārsts ir teicis, ka Jūsu bērnam ir kāda cukura nepanesība, kontaktējieties ar savu ārstu pirms šo zāļu lietošanas. 3. Kā lietot Dentokind Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā norādīts instrukcijā vai saskaņā ar jūsu ārsta vai farmaceita norādījumiem. Neskaidrību gadījumā vaicājiet savam ārstam vai farmaceitam. Ieteicamā deva ir: Bērniem līdz 1 gada vecumam Akūtu simptomu gadījumā nozīmē pa 1 tabletei katru stundu, bet ne vairāk kā 6 tabletes dienā. Kad sūdzības mazinās, dod pa 1 tabletei 3 reizes dienā. Bērniem no 1 līdz 6 gadu vecumam Akūtu simptomu gadījumā nozīmē pa 2 tabletēm katru stundu, bet ne vairāk kā 12 tabletes dienā. Kad sūdzības mazinās, dod pa 2 tabletēm 3 reizes dienā. Tabletes ieteicams lietot pusstundu pirms vai pēc ēšanas, ļaujot tām lēni izšķīst mutē. Bērniem līdz 3 gadu vecumam tabletes var izšķīdināt nelielā daudzumā ūdens. Ja Jūsu bērna simptomi neuzlabojas pēc 7 dienām vai parādās jauni simptomi, lūdzu konsultējieties ar savu ārstu. Ja esat lietojuši Dentokind vairāk nekā noteikts Pārdozēšanas gadījumā kaitīga ietekme nav gaidāma. Ja esat aizmirsuši lietot Dentokind Nedodiet savam bērnam dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Ja Jūs pārtraucat lietot Dentokind Pārtraucot Dentokind lietošanu, kaitīga ietekme nav gaidāma. Ja Jums ir kādi papildus jautājumi par šo zāļu lietošanu, vaicājiet savam ārstam vai farmaceitam. 4. Iespējamās blakusparādības Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Blakusparādības, kuras izraisa Dentokind, nav novērotas. Ziņošana par blakusparādībām Ja Jūsu bērnam rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu. Piezīme: lietojot homeopātiskās zāles, sūdzības uz laiku var pasliktināties (sākotnēja homeopātiskā pasliktināšanās). Tādā gadījumā pārtrauciet lietošanu un konsultējieties ar savu ārstu. 5. Kā uzglabāt Dentokind Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi. Nelietojiet šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma un etiķetes pēc saīsinājuma „Der. līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu. Glabāšanas laiks pēc pudeles pirmās atvēršanas ir 12 mēneši. Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet savam farmaceitam kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi. 6. Iepakojuma saturs un cita informācija Ko Dentokind satur 1 tablete satur: - Aktīvās vielas ir: Belladonna D6 15 mg, Chamomilla D6 15 mg, Ferrum phosphoricum D6 15 mg, Hepar sulfuris D12 15 mg, Pulsatilla D6 15 mg. - Citas sastāvdaļas ir: mikrokristāliskā celuloze, talks, laktozes monohidrāts, magnija stearāts. Dentokind ārējais izskats un iepakojuma saturs Tabletes ir baltas vai gandrīz baltas ar plakanu virsmu un noslīpinātām malām. Tabletes iepakotas brūnā stikla pudelītē, kura satur 150 tabletes. Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs Deutsche Homöopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG Ottostr. 24 76227 Karlsruhe Vācija Tel. +49 721 4093 01 Fakss +49 721 4093 316 E-pasts: info@dhu.com Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību: SIA „Mitela” Brīvības ielā 183/1 Rīga, Latvija, LV-1012 Tel: 67360781 Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 01/2016. Zāļu lieltirgotavas cena aptiekām 7.75 EUR (bez PVN).

Dentokind

Kad ir apsārtušas, pietūkušas un sāpīgas smaganas

Visai šajā vietnē esošai informācijai ir tikai informatīvs raksturs. Saslimšanas gadījumā griezieties pie ārsta vai farmaceita. Attēlotajām personām ir tikai ilustratīva nozīme.

 

©2016 UAB „MITELA“ . Reklāmas devējs – SIA „Mitela”.