Atver
Ziņas
Jautājiet
Kontakti
Produkti
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Bezrecepšu zāles.
Dormikind® tabletes pārdošanā visās Latvijas aptiekās. Gadījumā, ja zāles nav uz vietas, aptiekai pēc jūsu pieprasījuma ir pienākums tās pasūtīt. Jautājumu gadījumos zvaniet pa tālruni 67360781. SASKAŅOTS ZVA 07-04-2016 Lietošanas instrukcija: informācija zāļu lietotājam Dormikind tabletes Cypripedium pubescens D4, Magnesium carbonicum D10, Zincum valerianicum D12 Homeopātiskās zāles Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. - Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. - Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam. - Ja Jūsu bērnam rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu. - Ja pēc 14 dienām Jūsu bērns nejūtas labāk vai jūtas sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu. Šajā instrukcijā varat uzzināt: 1. Kas ir Dormikind un kādam nolūkam to lieto 2. Kas Jums jāzina pirms Dormikind lietošanas 3. Kā lietot Dormikind 4. Iespējamās blakusparādības 5. Kā uzglabāt Dormikind 6. Iepakojuma saturs un cita informācija 1. Kas ir Dormikind un kādam nolūkam to lieto Dormikind ir homeopātiskas zāles satraukuma un miega traucējumu ārstēšanai zīdaiņiem un bērniem līdz 6 gadu vecumam. 2. Kas Jums jāzina pirms Dormikind lietošanas Nelietojiet Dormikind šādos gadījumos: - ja jūsu bērnam ir alerģija pret aktīvajām vielām vai kādu citu (6.punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu. Citas zāles un Dormikind Mijiedarbība ar citām zālēm nav novērota. Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras Jūsu bērns lieto, pēdējā laikā ir lietojis vai varētu lietot. Dormikind lietošana kopā ar uzturu un dzērieniem Dormikind neiesaka lietot kopā ar uzturu un dzērieniem. Tabletes ieteicams lietot pusstundu pirms vai pusstundu pēc ēšanas. Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte Šīs zāles ir paredzētas bērniem. Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana Šīs zāles ir paredzētas bērniem. Dormikind satur laktozi (piena cukuru) Ja ārsts ir teicis, ka Jūsu bērnam ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu. 3. Kā lietot Dormikind Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā norādīts instrukcijā vai arī tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam. Ieteicamā deva ir: Bērniem līdz 6 gadu vecumam: lietot pa 1 tabletei līdz 4 reizēm dienā. Tabletes ieteicams lietot pusstundu pirms vai pusstundu pēc ēšanas, ļaujot tām lēni izšķīst mutē. Bērniem līdz 3 gadu vecumam tabletes var izšķīdināt nelielā ūdens daudzumā. Ja esat lietojis Dormikind vairāk nekā noteikts Pārdozēšanas gadījumā kaitīga ietekme nav gaidāma. Ja esat aizmirsis lietot Dormikind Nedodiet savam bērnam dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Ja pārtraucat lietot Dormikind Pārtraucot Dormikind lietošanu, kaitīga ietekme nav gaidāma. Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam. 4. Iespējamās blakusparādības Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Blakusparādības, kuras varētu izraisīt Dormikind, nav zināmas. Piezīme: lietojot homeopātiskās zāles, sūdzības uz laiku var pasliktināties (sākotnēja homeopātiskā pasliktināšanās). Šādos gadījumos pārtrauciet Dormikind lietošanu un konsultējieties ar savu ārstu. Ziņošana par blakusparādībām Ja Jūsu bērnam rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu. 5. Kā uzglabāt Dormikind Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. Nelietojiet šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma un etiķetes pēc saīsinājuma „Der. līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu. Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi. Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet savam farmaceitam kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi. 6. Iepakojuma saturs un cita informācija Ko Dormikind satur - 1 tabletes satur šādas aktīvās vielas: Cypripedium pubescens D4 15 mg, Magnesium carbonicum D10 20 mg, Zincum valerianicum D12 15 mg. - Citas sastāvdaļas ir: laktozes monohidrāts, mikrokristāliskā celuloze, talks, magnija stearāts. Dormikind ārējais izskats un iepakojuma saturs Brūna stikla pudele, kas satur 150 tabletes. Tabletes ir apaļas, plakanas, un baltas vai gandrīz baltas. Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs Deutsche Homöopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG Ottostr. 24, 76227 Karlsruhe, Vācija tel. +49721409301 fakss +497214093316 e-pasts info@dhu.com Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību: SIA „Mitela” Brīvības ielā 183/1 Rīga, LV-1012 Tel: 67360781 Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 02/2016 Zāļu lieltirgotavas cena aptiekām 7.75 EUR (bez PVN).

Palīdzība bērniem, kas slikti guļ

Dormikind

Visai šajā vietnē esošai informācijai ir tikai informatīvs raksturs. Saslimšanas gadījumā griezieties pie ārsta vai farmaceita. Attēlotajām personām ir tikai ilustratīva nozīme.

 

©2016 UAB „MITELA“ . Reklāmas devējs – SIA „Mitela”.