Atver
Ziņas
Jautājiet
Kontakti
Produkti
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Bezrecepšu zāles.
Enterokind® pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums pārdošanā visās Latvijas aptiekās. Gadījumā, ja zāles nav uz vietas, aptiekai pēc jūsu pieprasījuma ir pienākums tās pasūtīt. Jautājumu gadījumos zvaniet pa tālruni 67360781. SASKAŅOTS ZVA 11-08-2016 Lietošanas instrukcija: informācija zāļu lietotājam Enterokind Enterokind® pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums Chamomilla D6, Cina D6, Colocynthis D6, Lac defloratum D6, Magnesium chloratum D6 Homeopātiskās zāles Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai kā ārsts vai farmaceits Jums teicis(-kusi). - Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. - Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam. - Ja Jūsu bērnam rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu. - Ja pēc 7 dienām Jūsu bērns nejūtas labāk vai jūtas sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu. Šajā instrukcijā varat uzzināt: 1. Kas ir Enterokind un kādam nolūkam to lieto 2. Kas Jums ir jāzina pirms Enterokind lietošanas 3. Kā lietot Enterokind 4. Iespējamās blakusparādības 5. Kā uzglabāt Enterokind 6. Iepakojuma saturs un cita informācija 1. Kas ir Enterokind un kādam nolūkam to lieto Enterokind ir homeopātiskās zāles bērniem un zīdaiņiem koliku un meteorisma ārstēšanai, ko izraisījusi pārtikas alerģija (govs piens, augļi, tauki) vai bērna uztura maiņa. 2. Kas Jums ir jāzina pirms Enterokind lietošanas Nelietojiet Enterokind - ja jūsu bērnam ir alerģija (paaugstināta jutība) pret vienu no aktīvajām vielām vai kādu citu (6.punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu. Brīdinājumi un piesardzība lietošanā Konsultējieties ar ārstu: - ja Jūsu bērns slikti reaģē uz Enterokind, - ja parādās citas sūdzības. Citas zāles un Enterokind Mijiedarbība ar citām zālēm nav novērota. Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras Jūsu bērns lieto, ir lietojis pēdējā laikā vai varētu lietot. Enterokind lietošana kopā ar uzturu un dzērieniem Enterokind neiesaka lietot ēšanas laikā, to ieteicams lietot pusstundu pirms vai pēc ēšanas. Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte Šīs zāles ir paredzētas bērniem. Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana Šīs zāles ir paredzētas bērniem. Enterokind satur nelielu daudzumu etilspirta (alkohola) (mazāk nekā 100 mg etilspirta (alkohola) vienā devā). 3. Kā lietot Enterokind Vienmēr lietojiet Enterokind tieši tā, kā norādīts instrukcijā vai saskaņā ar ārsta vai farmaceita norādījumiem. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam. Ieteicamā deva ir: Bērniem līdz 6 gadu vecumam: Akūtu simptomu gadījumā dot pa 3 pilieniem katru stundu, bet ne vairāk kā 6 reizes dienā. Kad sūdzības mazinās, dot pa 3 pilieniem 3 reizes dienā. Pilienus ieteicams lietot pusstundu pirms vai pēc ēšanas. Pirms norīšanas bērnam tie īsu brīdi jāpatur mutē. Nepieciešamības gadījumā pilienus var sajaukt ar nelielu ūdens daudzumu. Ja esat lietojuši Enterokind vairāk nekā noteikts Pārdozēšanas gadījumā kaitīga ietekme nav gaidāma. Ja esat aizmirsuši lietot Enterokind Nedodiet savam bērnam dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Ja Jūs pārtraucat lietot Enterokind Pārtraucot Enterokind lietošanu, kaitīga ietekme nav gaidāma. Ja Jums ir kādi papildus jautājumi par šo zāļu lietošanu, vaicājiet ārstam vai farmaceitam. 4. Iespējamās blakusparādības Tāpat kā visas zāles šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Blakusparādības, kuras varētu izraisīt Enterokind, nav novērotas. Ziņošana par blakusparādībām Ja Jūsu bērnam rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu. Piezīme: lietojot homeopātiskās zāles, sūdzības uz laiku var pasliktināties (sākotnēja homeopātiskā pasliktināšanās). Tādā gadījumā pārtrauciet Enterokind lietošanu un konsultējieties ar ārstu. 5. Kā uzglabāt Enterokind Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. Nelietojiet šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma un etiķetes pēc saīsinājuma „Der. līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu. Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi. Uzglabāšanas laiks pēc pirmās atvēršanas ir 12 mēneši. Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi. 6. Iepakojuma saturs un cita informācija Ko Enterokind satur - 100 g pilienu iekšķīgai lietošanai, šķīduma aktīvās vielas ir: Chamomilla D6 10 g, Cina D6 10g, Colocynthis D6 10 g, Lac defloratum D6 10 g, Magnesium chloratum D6 10 g. - Citas sastāvdaļas ir: ksilīts (E 967), glicerīns 85%, attīrīts ūdens, etilspirts. Enterokind ārējais izskats un iepakojuma saturs Caurspīdīgs, bezkrāsains un viskozs šķīdums. 20 ml šķīduma iepakots brūnā stikla pudelītē ar baltu polipropilēna skrūvējamu vāciņu un pilināšanas ieliktni kartona kastītē. Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs Deutsche Homöopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG Ottostr. 24 76227 Karlsruhe, Vācija tel. +49 721 4093 01 fakss +49 721 4093 316 e-pasts info@dhu.com Kontaktinformācija: SIA „Mitela“, tel +37167360781 Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 06/2016 Zāļu lieltirgotavas cena aptiekām 7.75 EUR (bez PVN).

Kad jūsu mazulis cieš no gāzītēm

Enterokind

Visai šajā vietnē esošai informācijai ir tikai informatīvs raksturs. Saslimšanas gadījumā griezieties pie ārsta vai farmaceita. Attēlotajām personām ir tikai ilustratīva nozīme.

 

©2016 UAB „MITELA“ . Reklāmas devējs – SIA „Mitela”.